รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระดาษสา

กระดาษสา

กระดาษสา (รหัสโอทอป 93010013671292)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สุคนธ์กระเช้ากระดาษสา

55 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ : นางสุคนธ์ เพ็ชรกา

โทร : 0 7461 2165

วันที่แก้ไข : 15 ส.ค. 2557

สินค้าโอทอป สุคนธ์กระเช้ากระดาษสา