รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระติบข้าวจากต้นคล้า

กระติบข้าวจากต้นคล้า

กระติบข้าวจากต้นคล้า (รหัสโอทอป 38080000842896)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบึงกาฬ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานบ้านหนองเดิ่นเหนือ

113 ม.2 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000

ติดต่อ :

โทร : 042-499019

วันที่แก้ไข : 18 ส.ค. 2557