รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุรากลั่น

สุรากลั่น (รหัสโอทอป 38060003562319)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบึงกาฬ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สุรากลั่นชุมชนโพธิ์เงิน

83 ม.9 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220

ติดต่อ :

โทร : 089 2384633

วันที่แก้ไข : 18 ส.ค. 2557