รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเป็นยา - ข้าวรวมพลังเพื่อสุขภาพ

  • รหัสสินค้า : 450524-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเป็นยา - ข้าวรวมพลังเพื่อสุขภาพ (รหัสโอทอป 45050002817993)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองพอก

93 ม.4 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

ติดต่อ :

โทร : 08 1873 9307

วันที่แก้ไข : 19 ส.ค. 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองพอก