รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำยำ (ตราเก้าคุ้ง)

น้ำยำ (ตราเก้าคุ้ง)
  • รหัสสินค้า : 600604-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำยำ (ตราเก้าคุ้ง)(รหัสโอทอป 60060001464793)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรเก้าคุ้ง

5 ม.3 ถนนรังสิโยทัย ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

ติดต่อ :

โทร : 081 8879294

วันที่แก้ไข : 20 ส.ค. 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรเก้าคุ้ง