รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำโสมสกัด

น้ำโสมสกัด

น้ำโสมสกัด (รหัสโอทอป 90110003213234)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสงขลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำโสมสกัด

41/159 ม.6 ถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ : ธีรชาติ ชาติชนะยืนยง

โทร : 089 8777224

วันที่แก้ไข : 8 ส.ค. 2557