รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมปั้นสิบ(ไส้ปลา)

ขนมปั้นสิบ(ไส้ปลา)
  • รหัสสินค้า : 950101-SB003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมปั้นสิบ(ไส้ปลา)(รหัสโอทอป 950100186)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมปั้นสิบ (ไส้ปลา)

327 ผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดต่อ : นางบังอร วรรณรักษ

โทร : 08-6957-8721, 0-7320-3514

โทรสาร : 0-7320-3514

วันที่แก้ไข : 8 ส.ค. 2557

สินค้าโอทอป ขนมปั้นสิบ (ไส้ปลา)