รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล่องอเนกประสงค์ผ้าไทย

กล่องอเนกประสงค์ผ้าไทย

กล่องอเนกประสงค์ผ้าไทย (รหัสโอทอป 950500046)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อ :

โทร : 084-3959124 0 7327 1027

วันที่แก้ไข : 10 ก.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร