รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวนน้ำอ้อย

กล้วยกวนน้ำอ้อย
  • รหัสสินค้า : 770502-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกวนน้ำอ้อย (รหัสโอทอป 77050001027686)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า

94/2 หมู่ 9 บ้านหนองคล้า ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : คุณน้ำอ้อย คงแก้ว

โทร : 08-9808-8028, 0-3269-9005

วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า