รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไก่ไทยรีไซเคิล

ไก่ไทยรีไซเคิล

ไก่ไทยรีไซเคิล (รหัสโอทอป 77070003144439)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีบ้านหนองซอ

198 ม.6 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ติดต่อ : นางวีชนี สังข์ทอง

โทร :

วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2557