รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องดื่มมัลเบอร์รี่ (สูตรเข้มข้น)

เครื่องดื่มมัลเบอร์รี่ (สูตรเข้มข้น)

เครื่องดื่มมัลเบอร์รี่ (สูตรเข้มข้น)

  • ขนาด : 7.00 X 7.00 X 28.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1195.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • มาตรฐานที่ได้รับ : อย. 58-2-00253-2-0001
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน

33/1 ม.3 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ :

โทร : 080-4991414, 089-6975882

อีเมล: sammorktours@gmail.com

วันที่แก้ไข : 11 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน