รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลูกอมกระเจี๊ยบแก้ว

ลูกอมกระเจี๊ยบแก้ว
  • รหัสสินค้า : 191304-A402
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ลูกอมกระเจี๊ยบแก้ว

  • ขนาด : 11.00 X 11.00 X 7.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :290.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
  • มาตรฐานที่ได้รับ : อย. 19-2-00246-0021
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค

15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000

ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล

โทร : 086-3979771 036 237259, 08 6311 0836, 08 1293 4466, 09 8832 8371

วันที่แก้ไข : 2 ก.ย. 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค