รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขิงผงพร้อมชง ตราไพรรักษ์

ขิงผงพร้อมชง ตราไพรรักษ์

ขิงผงพร้อมชง ตราไพรรักษ์

  • ขนาด : 12.00 X 19.00 X 5.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :200.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มาตรฐานที่ได้รับ : อย. 53-2-00140-2-0021
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า

31 หมู่ 5 บ้านแหลมคูณ ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140

ติดต่อ : นางปั้นหยี ลีเลีย

โทร : 055-8584502, 055-402048

วันที่แก้ไข : 17 ก.ย. 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า