รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถังเปียเบอร์ 2

ถังเปียเบอร์ 2

ถังเปียเบอร์ 2

  • ขนาด : 25.00 X 25.00 X 24.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :455.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
300.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านบ้านสุขเกษม

60 หมู่ 4 บ้านสุขเกษม ตำบลบางเน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

ติดต่อ : นายไพเราะ มีจั่นเพชร

โทร : 08 3716 3273

วันที่แก้ไข : 20 พ.ย 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านบ้านสุขเกษม