รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเช้ารี

กระเช้ารี
กระเช้ารี

กระเช้ารี

  • ขนาด : 35.00 X 22.00 X 37.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :500.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
250.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านบ้านสุขเกษม

60 หมู่ 4 บ้านสุขเกษม ตำบลบางเน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

ติดต่อ : นายไพเราะ มีจั่นเพชร

โทร : 08 3716 3273

วันที่แก้ไข : 20 พ.ย 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านบ้านสุขเกษม