รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมังคุดอินทรีย์ 100% (Top 10 of OTOP City 2015)

น้ำมังคุดอินทรีย์ 100% (Top 10 of OTOP City 2015)

น้ำมังคุดอินทรีย์ 100% (รางวัลที่ 1 ประเภทเครื่องดื่ม จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัทเอเชียแอนด์แปซิฟิค ควอลิตี้เทรด จำกัด

145-147 ถ.ตัดใหม่ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ :

โทร : 0 3951 1198

วันที่แก้ไข : 16 ก.พ. 2564

สินค้าโอทอป บริษัทเอเชียแอนด์แปซิฟิค ควอลิตี้เทรด จำกัด