รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาสมุนไพรแสงผึ้ง (Top 10 of OTOP City 2015)

ชาสมุนไพรแสงผึ้ง (Top 10 of OTOP City 2015)

ชาสมุนไพรแสงผึ้ง (รางวัลที่ 2 ประเภทเครื่องดื่ม จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำพูน
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร

174 ม.12 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

ติดต่อ : นางพัชณี วงศาฝั้น

โทร : 053-529242

วันที่แก้ไข : 28 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร