รายละเอียดสินค้าโอทอป

นมสดซุปเปอร์มิลล์ (Top 10 of OTOP City 2015)

นมสดซุปเปอร์มิลล์ (Top 10 of OTOP City 2015)

นมสดซุปเปอร์มิลล์
(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทเครื่องดื่ม จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท ซุปเปอร์มิลล์ จำกัด

5 หมู่11 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220

ติดต่อ : นางสิริกาญจน์ จำปาทอง

โทร : 08 8965 1965

วันที่แก้ไข : 28 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป บริษัท ซุปเปอร์มิลล์ จำกัด