รายละเอียดสินค้าโอทอป

จักสานผักตบชวา

จักสานผักตบชวา
  • รหัสสินค้า : 03122171026-
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง

66 หมู่ 8 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ติดต่อ : คุณเพ็ญศรี ฉอ้อนชม

โทร : 081 988 3461, 084 020 8019

วันที่แก้ไข : 2 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง