รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องเบญจรงค์ (Top 10 of OTOP City 2015)

เครื่องเบญจรงค์ (Top 10 of OTOP City 2015)

เครื่องเบญจรงค์
(รางวัลที่ 1 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมหาสารคาม
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเบญจรงค์แกลลอรี

347 โคกพระ หมู่ 2 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ติดต่อ : นางกนกพร ทะไกรเน

โทร : 0-4374-43105

อีเมล: tur-tong 1 @ hotmail.com

วันที่แก้ไข : 16 ก.พ. 2564

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเบญจรงค์แกลลอรี