รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาอานนท์แม่ลูก (Top 10 of OTOP City 2015)

ปลาอานนท์แม่ลูก (Top 10 of OTOP City 2015)

ปลาอานนท์แม่ลูก
(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักไม้บ้านถวาย

127 หมู่ 2 บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

ติดต่อ : นายยรรยงค์ คำยวง

โทร : 053 441737, 08 9851 1206

อีเมล: phadungkeait@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 16 ก.พ. 2564

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักไม้บ้านถวาย