รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้เทพทาโร (Top 10 of OTOP City 2015)

ไม้เทพทาโร (Top 10 of OTOP City 2015)

ไม้เทพทาโร
(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเยาวชนต้านยาเสพติด (ผลิตภัณฑ์ไม่้เทพธาโร)

295 ม.1 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

ติดต่อ :

โทร : 081-8950832

วันที่แก้ไข : 16 ก.พ. 2564

สินค้าโอทอป กลุ่มเยาวชนต้านยาเสพติด (ผลิตภัณฑ์ไม่้เทพธาโร)