รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปิ่นโตไม้ตาล (Top 10 of OTOP City 2015)

ปิ่นโตไม้ตาล (Top 10 of OTOP City 2015)

ปิ่นโตไม้ตาล
(รางวัลที่ 3 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกลึงไม้ตาลตำบลหนองปรง

44/1 หมู่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

ติดต่อ : คุณอนงค์ อ่อนยิ่ง

โทร : 087-1080623, 0-3244-6595

วันที่แก้ไข : 16 ก.พ. 2564

สินค้าโอทอป กลุ่มกลึงไม้ตาลตำบลหนองปรง