รายละเอียดสินค้าโอทอป

แผ่นสมุนไพรประคบร้อนทุ่งทรายทอง (Top 10 of OTOP City 2015)

แผ่นสมุนไพรประคบร้อนทุ่งทรายทอง (Top 10 of OTOP City 2015)
  • รหัสสินค้า : 660405-D004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แผ่นสมุนไพรประคบร้อนทุ่งทรายทอง
(รางวัลชมเชย ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสมุนไพรทุ่งทรายทอง

477 เขาพนมกาว หมู่ 9 ป่าแดง-บ้านโรงวัว ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150

ติดต่อ : นายสมนึก จันทร์จร

โทร : 08-1604-2701

วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มสมุนไพรทุ่งทรายทอง