รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกเจ้น้อง

น้ำพริกเจ้น้อง
  • รหัสสินค้า : 820403-B005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกเจ้น้อง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพังงา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร

40/1 เหนือ หมู่ 5 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130

ติดต่อ : นางวารุณี สงวนนาม (เจ๊น้อง)

โทร : 081 8936479, 076 444217

วันที่แก้ไข : 14 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร