รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งเดือนห้า

น้ำผึ้งเดือนห้า

น้ำผึ้งเดือนห้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
130.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเลี้ยงผึ้งเกษตร (ผึ้งพันธุ์) ชุมพร

80/5 หมู่ที่ 17 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

ติดต่อ :

โทร : 084-7465264

วันที่แก้ไข : 8 ส.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มเลี้ยงผึ้งเกษตร (ผึ้งพันธุ์) ชุมพร