รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมฝอยเงิน

ขนมฝอยเงิน
  • รหัสสินค้า : 240401-E003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมฝอยเงิน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
120.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง(บ้านคลองผีขุด)

38/1 ศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านคลองผีขุด หมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ติดต่อ : นางชเอม ซิ้มเจริญ

โทร : 08-9832-4133, 0-3883-2054

วันที่แก้ไข : 15 ส.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง(บ้านคลองผีขุด)