รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาอูหลงก้านอ่อน

ชาอูหลงก้านอ่อน

ชาอูหลงก้านอ่อน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

โรงงานใบชาศิริภัณฑ์

81 วาวี หมู่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

ติดต่อ : นายพินิจ พิทักษ์วาวี

โทร : 053-760094

อีเมล: ve-pan@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 18 ส.ค. 2559

สินค้าโอทอป โรงงานใบชาศิริภัณฑ์