รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์

กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์
  • รหัสสินค้า : 770401-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษรกรชุมชนห้วยทรายขาว

64 ม.1 ซอยระหาร 1 ถนนห้วยทรายขาว 1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : นางสมร พิงแพ

โทร : 081 1952679

วันที่แก้ไข : 25 ส.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษรกรชุมชนห้วยทรายขาว