รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลายด้วยบล๊อคไม้

ผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลายด้วยบล๊อคไม้

ผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลายด้วยบล๊อคไม้

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
7500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มศรียะลาบาติก

24 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดต่อ : คุณปิยะ สุวรรณพฤกษ์

โทร : 084 1652312

วันที่แก้ไข : 25 ส.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มศรียะลาบาติก