รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ ชุดปลูกพืชพร้อมใช้

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ ชุดปลูกพืชพร้อมใช้

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ ชุดปลูกพืชพร้อมใช้

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
400.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์