รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถั่วตัด

ถั่วตัด
  • รหัสสินค้า : 401502-A006
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ถั่วตัด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านศุภชัย

35 หมู่ 5 บ้านศุภฃัย ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

ติดต่อ :

โทร : 080-7547767

วันที่แก้ไข : 30 ส.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านศุภชัย