รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมัลเบอร์รี่พร้อมด

น้ำมัลเบอร์รี่พร้อมด

น้ำมัลเบอร์รี่พร้อมด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน

33/1 ม.3 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ :

โทร : 080-4991414, 089-6975882

อีเมล: sammorktours@gmail.com

วันที่แก้ไข : 30 ส.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน