รายละเอียดสินค้าโอทอป

จมูกข้าวกล้องชนิดผง

จมูกข้าวกล้องชนิดผง

จมูกข้าวกล้องชนิดผง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
350.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดงตาเชี้ยง

152/3 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

ติดต่อ :

โทร : 084-7815912

วันที่แก้ไข : 1 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดงตาเชี้ยง