รายละเอียดสินค้าโอทอป

งาตัด

งาตัด
  • รหัสสินค้า : 760409-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

งาตัด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านร่องระกำ

65 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ติดต่อ :

โทร : 08 9828 1381

วันที่แก้ไข : 10 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีบ้านร่องระกำ