รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวสังข์หยดเมืองพัท

ข้าวสังข์หยดเมืองพัท
  • รหัสสินค้า : 930602-CA004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวสังข์หยดเมืองพัท

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด

209 หมู่ 6 บ้านหัวควนตก ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

ติดต่อ : นางสายสุนีย์ เกื

โทร : 081 0989686

วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป สหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด