รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
  • รหัสสินค้า : 140421-C005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
3500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมบ้านโพแตง

24 หมู่ 4 บ้านโพแตง ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ติดต่อ : คุณกัญญนันทน์ นิภัทร์กุลวัฒน์

โทร : 086-3932794, 035-704175

อีเมล: Banpotang51@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมบ้านโพแตง