รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขิต

ผ้าขิต

ผ้าขิต

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนทัน

72 โนนเสลา หมู่ 11 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36150

ติดต่อ : นางประหยัด จิตรโ

โทร : 08-1073-3258

วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนทัน