รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาสมุนไพรอบน้ำผึ้ง

ชาสมุนไพรอบน้ำผึ้ง

ชาสมุนไพรอบน้ำผึ้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำพูน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
199.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร

174 ม.12 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

ติดต่อ : นางพัชณี วงศาฝั้น

โทร : 053-529242

วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร