รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเม่าพร้อมดื่ม

น้ำเม่าพร้อมดื่ม
  • รหัสสินค้า : 471801-F005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำเม่าพร้อมดื่ม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสกลนคร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรที่สูงไทรทอง

48 ม.17 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180

ติดต่อ :

โทร : 08-2838-3775

วันที่แก้ไข : 16 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรที่สูงไทรทอง