รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะม่วงกวนอนามัย

มะม่วงกวนอนามัย
  • รหัสสินค้า : 102503-A005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะม่วงกวนอนามัย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลไม้แปรรูป

133 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี 2 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700

ติดต่อ : คุณนัสยาลักษณ์ เนตรจรัสเเสง

โทร : 02 4346435, 08 9922 9982

อีเมล: momsmamgo@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 16 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มผลไม้แปรรูป