รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าปักด้วยมือ

ผ้าปักด้วยมือ

ผ้าปักด้วยมือ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง

109 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240

ติดต่อ : คุณนิธี สุธรรมรัก

โทร : 08-1568-9385, 0-5366-7719

วันที่แก้ไข : 20 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง