รายละเอียดสินค้าโอทอป

ช้างงานลากซุง

ช้างงานลากซุง

ช้างงานลากซุง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
18000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองห้า

188 ม.5 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

ติดต่อ :

โทร : 086-0633279

วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองห้า