รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์

ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์

ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
170.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด

332 ม.9 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

ติดต่อ :

โทร : 0 4572 2066

วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด