รายละเอียดสินค้าโอทอป

คุกกี้ธัญพืช

คุกกี้ธัญพืช
  • รหัสสินค้า : 191304-A007
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

คุกกี้ธัญพืช (ราคาต่อ 1 กล่อง)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค

15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000

ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล

โทร : 086-3979771 036 237259, 08 6311 0836, 08 1293 4466, 09 8832 8371

วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค