รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันงาสกัดเย็น

น้ำมันงาสกัดเย็น
  • รหัสสินค้า : 710302-SA004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำมันงาสกัดเย็น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ศูนย์การเรียนูรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน

357 หมู่ 2 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

ติดต่อ : คุณมนรัตน์ สารภา

โทร : 08-1944-7971, 08-1915-6758

อีเมล: rai_khunmon@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 28 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป ศูนย์การเรียนูรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน