รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตุงไชยลายประสาท 5 ชั้น

ตุงไชยลายประสาท 5 ชั้น
  • รหัสสินค้า : 550514-C005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ตุงไชยลายประสาท 5 ชั้น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
5000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไทยลื้อบ้านเก็ต

97 เก็ต หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

ติดต่อ : นางศดานันท์ เนตรทิพย์

โทร : 08-1180-2964

อีเมล: jimasen-88@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 28 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไทยลื้อบ้านเก็ต