รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวหอมใบเตย

ข้าวหอมใบเตย
  • รหัสสินค้า : 600908-SB003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวหอมใบเตย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

โรงสีเจริญภัณฑ์

583/1 หมู่ 6 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220

ติดต่อ :

โทร : 056-259318

วันที่แก้ไข : 4 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป โรงสีเจริญภัณฑ์