รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมลายขัดพื้นฐาน (หางกระรอก)

ผ้าไหมลายขัดพื้นฐาน (หางกระรอก)
  • รหัสสินค้า : 320607-C004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผ้าไหมลายขัดพื้นฐาน (หางกระรอก)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกตะเคียน

106 โคกตะเคียน หมู่ 3 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ติดต่อ : นางไพรวัลย์ สงวน

โทร : 08-7966-6736

วันที่แก้ไข : 4 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกตะเคียน