รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกแกงป่า

น้ำพริกแกงป่า
  • รหัสสินค้า : 760506-C006
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกแกงป่า (ราคาต่อ 1 ซอง)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีพัฒนาหมู่ 2 บ้านหนองเตียน

59 หมู่ 2 บ้านหนองเตียน ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

ติดต่อ : คุณลักขณา อบลัดดา

โทร : 081 4356577,089 5287505

วันที่แก้ไข : 6 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีพัฒนาหมู่ 2 บ้านหนองเตียน